SDH Nové Strašecí

Sídlo: Nové Strašecí, Palackého 189, PSe 271 01
SDH Nové Strašecí

Jsme pobočným spolkem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (www.dh.cz).


Měli jsme možnost navázat na dlouholetou tradici, protože naši předchůdci založili v našem městě Sbor dobrovolných hasiču již v roce 1878.

V současnosti je u nás organizováno více než 160 členů včetně mládeže do 18 let a patříme tak mezi největší sdružení občanů Města Nové Strašecí.

© 2023 SDH Nové Strašecí    Kontakt | Sponzoři | Odkazy |