Začlenění jednotky

V souladu s našimi cíly převážně zajišťujeme činnost Jednotky požární ochrany (JPO) Města Nové Strašecí, která působí na katastru města a okolních obcí okresů Rakovník a Kladno. Jednotka je začleněna do struktury (a pod velení) Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje se sídlem v Kladně (www.hzskladno.cz) jako JPO III.

V rámci uvedené struktury, při výjezdech naší jednotky zasahujeme v součinnosti s ostatními jednotkami profesionálních i dobrovolných hasičů. Za poslední léta se během roku účastníme v průměru 30 – 60 zásahů a to převáženě technických pomocí.

© 2022 SDH Nové Strašecí    Kontakt | Sponzoři | Odkazy |