20. října 2016
Setkání Zasloužilých hasičů okresu Rakovník v Novém Strašecí


SDHNS.com
Další fotografie

Ve čtvrtek 20. října 2016 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Nové Strašecí setkání Zasloužilých hasičů okresu Rakovník. Setkání se účastnilo 18 hasičů, kterým náleží titul Zasloužilý hasič a jsou z některého z 81 Sborů dobrovolných hasičů působících v obcích a městech na okrese Rakovník.

Titul Zasloužilý hasič je nejvyšší vyznamenání, které může dobrovolný hasič od Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen „sdružení“) obdržet. Jedná se o výběrové vyznamenání, které se uděluje jen členům sdružení, tj. hasičům, kteří svou celoživotní prací přispěli k rozvoji dobrovolného hasičstva. Pro získání tohoto titulu musí být hasič nejméně 40 let členem sdružení, dovršit věku 65 let a být již držitelem 4 medailí (Za příkladnou práci, Za zásluhy, Svatého Floriána, Za mimořádné zásluhy), které mu byly sdružením před tím v průběhu jeho minimálně čtyřicetiletého členství za jeho činnost pro hasičstvo uděleny.

Pro nás novostrašecké hasiče je velkou ctí, že jsme mohli toto setkání uspořádat a to i proto, že 2 členové našeho sboru Václav Houda (titul získal 28.4.2012) a František Vodák (titul získal 7.5.2015) jsou držiteli uvedeného titulu. Kromě zasloužilých hasičů a jejich 8 členného doprovodu se akce zúčastnilo také 8 hostů, kterými byli například místostarostka města Nové Strašecí RNDr. Libuše Vosátková a starosta Okresního sdružení hasičů Rakovník Zdeněk Ledvinka.

Setkání začalo odpoledne prohlídkou hasičské zbrojnice. Hasiči si prohlédli klubovnu v prvním patře, kde je mimo jiné i vystavena vyřezávaná socha sv. Floriána, některá ocenění a fotografie. V přízemí to byla šatna výjezdové jednotky, kde jsou umístěny zásahové ochranné oděvy hasičů s další výstrojí, modul Kango a tablet (prostřednictvím kterých jsou hasiči svolávání k zásahům formou SMS zpráv). Poté se účastníci setkání přesunuli na horní část Komenského náměstí před budovu ZUŠ, kde byla vystavena hasičská zásahová vozidla s vybavením. Prohlídku veškeré techniky odborně komentoval velitel sboru a jednotky požární ochrany Nové Strašecí Ing. Martin Vondra. Závěrem návštěvy hasičské zbrojnice byla prohlídka garáží pro zásahová vozidla se zázemím a technickým vybavením jednotky.

Následovala prohlídka Středního odborného učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135, kam byli účastnící setkání přepraveni od hasičské zbrojnice autobusem. Vedení učiliště zajistilo prohlídku s komentářem a to především v prostorách, kde probíhá odborný výcvik žáků. Prohlídka byla zajímavá a to nejen pro některé Zasloužilé hasiče, kteří ve svém mládí učiliště navštěvovali.

Další součástí programu akce bylo posezení v restauraci bývalého hotelu Inter v Dukelské ulici. V úvodu Zasloužilé hasiče přivítal starosta Sboru dobrovolných hasičů Nové Strašecí Zbyněk Polívka, který jim poděkoval za práci, kterou věnovali a stále věnují hasičům. Také je seznámil s historií a aktuální činností Sboru dobrovolných hasičů a jednotky požární ochrany v Novém Strašecí. Zasloužilé hasiče pozdravila i místostarostka města Nové Strašecí RNDr. Libuše Vosátková a starosta Okresního sdružení hasičů Rakovník Zdeněk Ledvinka, kteří jim rovněž poděkovali za jejich činnost a popřáli mnoho zdraví a elánu do dalších let. Na závěr bylo připraveno občerstvení, ke kterému zahrála Modrá muzika Zdeňka Thumy.

Poděkování patří Městu Nové Strašecí, které tuto akci podpořilo finančním příspěvkem a upomínkovými předměty. Autobusové dopravě Milan Bříza za bezplatnou přepravu účastníků po Novém Strašecí. Střednímu odbornému učilišti, Nové Strašecí, Sportovní 1135 za prohlídku učiliště a Modré muzice za hudební produkci při závěrečném posezení účastníků setkání.

Zbyněk Polívka
starosta SDH Nové Strašecí© 2022 SDH Nové Strašecí    Kontakt | Sponzoři | Odkazy |