19. března 2016
Jarmark v kulturním centru v Novém Strašecí


SDH Nové Strašecí

Dne 19.března proběhlo v rámci velikonočního jarmarku v kulturním centru v Novém Strašecí pletení pomlázek, které pořádal Sbor dobrovolných hasičů v Novém Strašecí. Na místě si mohli děti, ale i dospělí vyzkoušet pletení od zkušených členů Marka Štěpánka a Pavla Chluma, kterým patří velký dík. Pro děti byly při čekání nachystány sladkosti a učili se koledy. Celkem bylo napleteno a rozdáno na 46 pomlázek ze 400 proutků. Poděkování patří i ostatním členům sboru, kteří se na akci podíleli.© 2023 SDH Nové Strašecí    Kontakt | Sponzoři | Odkazy |