březen 2012
Nové vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Nové Strašecí

SDH Nové Strašecí

Na začátku měsíce března bylo jednotce předáno nové vybavení, které bylo pořízeno Městským úřadem v Novém Strašecí za přispění dotace ze Středočeského kraje. Hasiči obdrželi dva kusy nové vzduchové dýchací techniky, vysavač na bodavý hmyz a dva hadicové koše. Dále byla pořízena nová výstroj v podobě zásahových kompletů, obuvi, zásahových rukavic a svítilen. Nová výzbroj bude po zaškolení členů JSDH zařazena do výjezdu na konci měsíce května.

Poděkování

Chtěl bych poděkovat zřizovateli JSDH Městskému úřadu v Novém Strašecí a Středočeskému krajskému úřadu za poskytnutí finančních prostředků na nákup nového vybavení.

Za JSDH Nové Strašecí
Josef Kořán, zástupce velitele jednotky

© 2020 SDH Nové Strašecí    Kontakt | Sponzoři | Odkazy |