27. března 2010 - Shromáždění delegátů OSH Rakovník

SDH Nové Strašecí

Na sobotu 27. 3. 2010 svolal okresní starosta SH ČMS delegáty ze všech SDH okresu Rakovník, na shromáždění delegátů SDH pro okres Rakovník do obce Malinová. Celkem bylo přítomno 79 delegátů, přičemž na SDH Nové Strašecí byli přítomni 3 delegáti.

Předmětem shromáždění bylo – Zpráva o činnosti OSH za období 2005 – 2010, Zaměření činnosti OSH na období 2010 – 2015, Zpráva okresní revizní rady, Předání vyznamenání, Volby nových řídících a kontrolních orgánů OSH na období 2010 – 2015, Volba okresního starosty a jeho náměstků na období 2010 – 2015.

Starostou OSH Rakovník na období 2010 - 2015 byl zvolen Štěpán Kejla, jeho náměstky Miloslav Hegr a Josef Kessler.


© 2020 SDH Nové Strašecí    Kontakt | Sponzoři | Odkazy |