31. ledna 2010 - oprava požární stříkačky PS 12

SDH Nové Strašecí

NV zimním období proběhla oprava požární stříkačky PS 12, která bude sloužit jak soutěžnímu družstvu dospělých a také kolektivu Mladých hasičů. U stříkačky byl vyměněn stávající motor za silnější a opraveno bylo i čerpadlo. Na opravě strávili členové soutěžního družstva několik stovek hodin. Za jejich práci jim patří poděkování. Další poděkování patří sponzorovi kolektivu Mladých hasičů a dále SDH Nové Strašecí, který poskytl zbytek finančních prostředků na opravu.

© 2020 SDH Nové Strašecí    Kontakt | Sponzoři | Odkazy |