Facebook - SDH Nové Strašecí

Požáry

25.-27. dubna 2008
Brigáda v osadě Dancaster


SDH Nové Strašecí
Další fotografie

Ve dne 25.4.2008 – 27.4.2008 se členové SDH, skauti z Rakovníka a někteří účastníci výstavby osady Dancasteru z roku 1987 zúčastnili brigády v osadě Dancaster ve Velké Chmelištěné.

Byla provedena oprava štítů na velkém Dancasteru, ze přední strany nátěr štítu a oplechování střechy. V kuchyni byla vyzděna nová zeď, omítnut komín, nátěr oplechování střechy. Na malém Dancasteru byla provedena oprava střechy a štítu, zbourán starý komín a dále byla omítnuta podezdívka z čelní strany. V obou Dancasterech byly vyklizeny sklepy a v celé osadě byl proveden generální úklid, tak aby bylo vše připraveno k užívání na víkendové akce a blížící se lení tábory.

Jednalo se o zdařilou akci, užilo se hodně legrace, někteří si zavzpomínali. Všem kteří se zúčastnili patří velké poděkování.

© 2020 SDH Nové Strašecí    Kontakt | Sponzoři | Odkazy |