Facebook - SDH Nové Strašecí

Požáry

11. dubna 2008
Cvičení JPO s Leteckou službou Policie České republiky


SDH Nové Strašecí
Další fotografie

V Rakovníku se dne 11.dubna 2008 uskutečnil výcvik jednotek HZS a JSDHO s Leteckou službou Policie ČR. Výcvik byl organizován HZS Středočeského kraje, stanicí č.4 Rakovník.

Výcvik probíhal od ranních hodin na stanici Rakovník, kde bylo JPO vysvětleno nasazení a možnosti využití Letecké hasičské služby, její výhody při samotném zásahu -použití letecké služby k likvidaci požárů zejména lesních porostů v nepřístupných oblastech pro techniku a jednotky a možnosti zabránit šíření požáru, což v některých případech bez pomoci ze vzduchu nelze.

Dále byly jednotky vyškoleny na možnosti různých typů a obsahů Bambi vaků. Vysvětleno bylo samotné plnění hasiva do Bambi vaku pod vrtulníkem:

  • A) plnění z vhodné vodní plochy, kdy vrtulník může naplnit Bambi vak bez asistence hasičů ponořením vaku do vodní plochy.
  • B) plnění z CAS pomocí hadicového vedení a použití speciální plnící proudnice.
  • Dále jsme byly seznámeni s přípravou stanoviště pro plnění hasiva do Bambi vaku.

    Po té se jednotky PO přesunuly s technikou do výcvikového areálu 154.záchranného praporu Rakovník. Bylo připraveno místo přistání pro vrtulník. Po té zřízeno jednotkami plnící stanoviště technikou 2x CAS -32 T 148, zřízeno plnící vedení s uzavíratelnými proudnicemi, dále zřízeno dopravní vedení na doplňování z techniky 2x CAS 25 Š 706 a jedné CAS 32 T 815 na kyvadlovou dopravu vody. Po přistání vrtulníku jednotky vytvořili družstva 1+4, které se střídali na plnění Bambi vaku vždy po pěti shozech. Družstvo je složeno z velitele, který má za úkol při přiblížení vrtulníku Bambi vak stabilizovat, kontrolovat uzavření výpustného otvoru, dbát na bezpečnost zasahujících hasičů a spolupracovat s leteckým záchranářem, číslo 1. a číslo 3. mají za úkol zavěsit speciální proudnici na okraj Bambi vaku a stabilizovat jí. Číslo 2. a číslo 4. v těsném postavení za čísly 1. a 3. obsluhují uzávěr proudnice při plnění hasiva do vaku. Po naplnění, odstoupí družstvo od Bambi vaku a vrtulník po nastoupání odlétá na místo shozu. Všechny účastněné jednotky výcvik úspěšně absolvovali.

    © 2020 SDH Nové Strašecí    Kontakt | Sponzoři | Odkazy |