Facebook - SDH Nové Strašecí

Požáry

25. ledna 2008
Výroční valná hromada sboru dobrovolných hasičů Nové Strašecí


SDH Nové Strašecí
Další fotografie

V pátek 25.1.2008 se v Novém Strašecí v Restauraci SPORT konala Výroční valná hromada sboru dobrovolných hasičů Nové Strašecí. Akce se účastnili členové sboru, zástupci Okresního sdružení hasičů, Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje stanice Rakovník a Sborů dobrovolných hasičů z Čisté, Lužné, Řevničova Třtice. Dále byli přítomni starosta města Nové Strašecí, ředitel Technických služeb, zástupci sponzorů a další hosté.

Výroční valná hromada zhodnotila činnost sboru za rok 2007 a stanovila si cíle a plán činnosti pro rok 2008. Usnesení z Výroční valné hromady bylo přijato. V rámci diskuse své zdravice přednesli hosté, zástupci okolních sborů a také někteří členové sboru.

Z rukou místostarosty OSH převzali znalostní odznaky Hasič III - Josef Kořán, Antonín Librcajt, Tomáš Novák a Zbyněk Polívka. Dále pak Jan Beránek, Václav Houda ml., Martin Korb, Josef Kořán a Rostislav Svoboda obdrželi znalostní odznaky Strojník II. Tomáš Novák obdržel medaili za dlouhodobou práci s mládeží k příležitosti 40 výročí Hry Plamen.

© 2020 SDH Nové Strašecí    Kontakt | Sponzoři | Odkazy |