26. 8. 2007
CVIČENÍ LUŽNÁ

SDH Nové Strašecí
Další fotografie

Členové jednotky se účastnily cvičení, které pořádal SDH Lužná. Náplní tohoto cvičení bylo vyproštění osoby z havarovaného vozidla a jeho následné uhašení. Náš sbor reprezentovalo družstvo 1 + 3 a mělo k dispozici techniku CAS 25 Škoda 706.

Po příjezdu na místo cvičení nejprve velitel družstva provedl průzkum. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o osobní automobil, který je na boku a je v něm zaklíněná osoba. Nejprve byl zasahujícími hasiči zajištěn tento automobil proti pohybu pomocí dvou kusů nastavovacího žebříku, klínů a přejezdových můstků, dále byl automobil zajištěn proti vzplanutí rozvinutím jednoho proudu ,C‘ od CAS 25, umístěním hasicích přístrojů k vozidlu a odpojení akumulátoru. Po té začalo vyprošťování osoby z vozidla. Bylo vysazeno přední a zadní sklo a jeden z hasičů zjistil stav zraněné osoby. Jelikož bylo podezření ze má osoba poraněnou páteř byl na fixaci použit krční límec. Následně byla tato osoba vyproštěna, položena na nosítka a ošetřena.

Druhou částí tohoto cvičení byla likvidace rozvinutého požáru osobního automobilu. Tento požár byl zasahujícími hasiči za pomoci dýchací techniky likvidován jedním proudem ,C‘. Po skončení cvičení byly organizátorem vytčeny taktické chyby, kterých se jednotka dopustila. Následovalo umytí cisterny, doplnění vody a odjezd na základnu.

Toto cvičení mělo za úkol, prověřit JSDH jejich připravenost na zásah u dopravních nehod, při kterých ročně vyhasne mnoho lidských životů.


© 2020 SDH Nové Strašecí    Kontakt | Sponzoři | Odkazy |