20. ledna 2006 - Výroční valná hromada sboru

SDH Nové Strašecí

Dne 20. ledna 2006 se v Restauraci Sport konala Výroční valná hromada sboru. Jednatel sboru seznámil přítomné se zprávou o činnosti SDH Nové Strašecí za rok 2005. Protože po 28 letech ve funkci starosty sboru odstoupil pan František Vodák, proběhla volba nového starosty, kterým byl zvolen Zbyněk Polívka. Do výboru byl zvolen Martin Petráček.

Dále bylo vyznamenáno několik členů sboru. Poprvé v dějinách města Nové Strašecí bylo radou města uděleno nejvyšší vyznamenání města „Zlaté W krále Vladislava II. Jagelonského“ II. třídy, které z rukou starosty města pana Jakuba Kleindiensta převzal pan František Vodák. Druhým oceněným byl pan Václav Houda st., který dlouhá léta vykonával velitele JSDH. Pamětní medaile převzali Zdeňka Marečková, Jaroslav Mareček, Jiří Burger, Vilém Šubrt a Josef Cingr.

© 2020 SDH Nové Strašecí    Kontakt | Sponzoři | Odkazy |