Facebook - SDH Nové Strašecí

Požáry

2010
Druhé kolo hry Plamen

SDH Nové Strašecí

Soutěžní družstvo kolektivu mladých hasičů, se účastnilo druhého kola hry Plamen. Tento rok tuto soutěž pořádal Sbor dobrovolných hasičů v Čisté. Soutěž byla zahájena slavnostním nástupem. Po slavnostním nástupu následovalo plnění první soutěžní disciplíny, kterou byla štafeta CTIF. Následující den probíhaly štafety 4x60 metrů, požární útok CTIF a požární útok. Do konečného pořadí na soutěži se započítávalo i pořadí z prvního kola hry Plamen pořádaného na podzim v Rynholci.

Konečné pořadí bylo pro náš kolektiv velice překvapivé. Kolektiv obsadil celkové druhé místo. Toto umístění je od roku 1997, kdy byla znovu započata práce s mládeží, největším úspěchem.

Pořadí kolektivů - Hra Plamen 2010
1. Lužná
2. Nové Strašecí
3. Rynholec
4. Řevničov
5. Hřebečníky
6. Třtice
7. Senomaty
8. Pochválov
9. Hořesedly
10. Chrášťany
11. Zbečno
12. Hředle

© 2020 SDH Nové Strašecí    Kontakt | Sponzoři | Odkazy |