Facebook - SDH Nové Strašecí

Požáry

10. dubna 2010
Netradiční soutěž Kolešovice

SDH Nové Strašecí
Další fotografie

Dne 10. 4. 2010 jsme se účastnili Kolešovické netradiční soutěže. Tato soutěž je připravená pro družstva JSDH v počtu 1+5 a plní disciplíny podobné zásahu u skutečné události.

Jako první disciplínou byla štafeta 6x 60 metrů. Dále se družstvo přesunulo k rybníku, kde se prováděla dálková doprava vody pomocí pěti hadic B a pěti hadic C. Disciplína končí naplněním sudu vodou a sbalením všech věcných prostředků a jejich uložením zpět do vozu. Po- té družstvo čerpalo vodu ejektorem, hledalo propan butanové lahve v objektu sušárny chmele v Přílepech, plnilo sud vodou pomocí věder a likvidovalo fiktivní požár v mrazírnách. Další disciplínou byla štafeta s hadicí a proudnicí na těžkou pěnu, výstup po nastavovacím žebříku, klasický požární útok, výstup do druhého patra pomocí lanového žebříku a běh požární všestrannosti. Na soutěži nechyběly ani dvě tajné disciplíny.

Po skončení soutěže bylo konečné vyhodnocení. Naše družstvo zde obsadilo první místo.

© 2023 SDH Nové Strašecí    Kontakt | Sponzoři | Odkazy |