Facebook - SDH Nové Strašecí

Požáry

10. října 2009
1. kolo hry Plamen pro děti a dorost

SDH Nové Strašecí

Další soutěž následovala 10. 10. 2009 v Rynholci. Zde se konalo 1. kolo hry Plamen pro děti a dorost. Jednalo se o běh požární všestrannosti a štafetu dvojic. Dvě družstva starších žáků zde obsadily 4. a 6. místo.Družstvo mladších ve své kategorii obsadilo 8.místo. V zimním období se žáci budou scházet v tělocvičně ZŠ, kde bude probíhat příprava na jarní,druhé kolo hry Plamen.

© 2020 SDH Nové Strašecí    Kontakt | Sponzoři | Odkazy |