Facebook - SDH Nové Strašecí

Požáry

12. dubna 2008
Netradiční soutěž Kolešovice

SDH Nové Strašecí
Další fotografie

Členové JSDH Nové Strašecí se účastnili netradiční soutěže, kterou pořádal SDH Kolešovice. Jednotka v počtu 1 + 5 se v požárním automobilu pohybuje po určené trase a plní úkoly, se kterými se hasiči běžně setkávají u zásahu, například čerpání vody ejektorem, požární útok, dálková doprava vody, likvidace požáru, identifikace nebezpečné láky či chemikálie a výstup po žebříku. Dále hasiči plní štafetu dvojic s hadicí B a proudnicí na těžkou pěnu, štafetu, běh požární všestrannosti ve kterém je zahrnuta první pomoc, práce s lodí na vodě, optické signály a hod granátem na cíl. Mezi poslední soutěžní disciplínu patřil pořadový výcvik.

Po sečtení všech výsledků obsadila JSDH Nové Strašecí 1. místo.

Vážení kolegové hasiči,
1. místo na Kolešovické netradiční soutěži, bylo věnováno památce Romana Haise, člena kolektivu Mladých hasičů, který tragicky zahynul dne 10. 4. 2008.

© 2023 SDH Nové Strašecí    Kontakt | Sponzoři | Odkazy |