Facebook - SDH Nové Strašecí

Požáry

6. října 2007
První kolo hry Plamen – naše družstva vybojovala první a páté místo

SDH Nové Strašecí
Další fotografie

V sobotu dne 6. 10. 2007 jsme se účastnili prvního kola hry Plamen – Běh požární všestrannosti. Toto kolo pořádal Sbor dobrovolných hasičů Řevničov na Řevničovském nádraží.

Náš sbor reprezentovaly dvě pětičlenné hlídky v kategorii mladší a starší. Hlídka po trati, která je dlouhá 2 – 3 km plní na stanovištích úkoly, jako je střelba ze vzduchovky, šplh po laně, zdravověda, vázání uzlů, určování azimutu, použití hasicích přístrojů, určování topografických značek a značek požární výzbroje. Po doběhnutí hlídky do cíle, plní ještě hlídka disciplínu štafeta dvojic.

V závěrečném hodnocení obsadila hlídka v kategorii mladší 5. místo a v kategorii starší naše druhá hlídka vyhrála.

© 2020 SDH Nové Strašecí    Kontakt | Sponzoři | Odkazy |