Facebook - SDH Nové Strašecí

Požáry

10. 11. 2016
Únik nebezpečných látek - Nové Strašecí
67/2016

SDH Nové Strašecí

Únik nebezpečných látek na pozemní komunikaci Nové Strašecí

Dne 10. listopadu ve 13:11 hodin vyjela jednotka SDH Nové Strašecí s CAS 30 k úniku oleje do ulici Do Hlinišť. Po příjezdu na místo jednotka zpočala zasypání pomocí sorbentu. Po dojezdu jednotky HZS Stochov s CAS 24 byla skvrna o délce 30 metrů zametena a JPO se vrátily zpět na základnu.

© 2023 SDH Nové Strašecí    Kontakt | Sponzoři | Odkazy |