Facebook - SDH Nové Strašecí

Požáry

1.6.2016
Technická pomoc-spolupráce se složkami IZS
26/2016


SDH Nové Strašecí

Technická pomoc-spolupráce se složkami IZS

Dne 1.6.2016 v 18:18 hodin byla jednotka SDH Nové Strašecí vyslána operačním střediskem HZS s CAS 30 k odchytu volně pobíhajích krav, které ohrožovali provoz na komunikaci z Nového Strašecí do Čelechovic. Po příjezdu na místo byl vyrozuměn majitel zvěře, krávy byly uvázány lanem a následně předány zpět majiteli. Na místě MěP Stochov.

JSDH N.S. - CAS 30
Loskot, Polívka Š, Chlum, Vostatek, Urik, Polívka M.

JHZS Stochov - CAS 24 - směna C

© 2023 SDH Nové Strašecí    Kontakt | Sponzoři | Odkazy |