Facebook - SDH Nové Strašecí

Požáry

17. 4. 2016
Dopravní nehoda Nové Strašecí
17/2016


SDH Nové Strašecí

Dopravní nehoda Nové Strašecí

Dne 17. dubna 2016 v 15:48 hodin byla jednotka vyslána s CAS 30/2000/150-M1T k dopravní nehodě 2 x OA na křižovatku Nové Strašecí - Ruda - Mšecké Žehrovice. Na místě PČR, docházelo k většímu úniku provozních kapalin a PHM, které se vlicem deště rychle roztékaly. JPO přehradila sorbentem roztékající se látky, zajistila místo DN, označila překážky a svedla provoz do jednoho pruhu, aby nedocházelo k rozšíření ropné skvrny. U vozidel provedeno protipožární opatření, na místě HZS Stochov. Na místo povolána CAS 32/7000/100-S3R z důvodu dovozu sorbentu a dalších sil. Na místě Městská policie Nové Strašecí. Po zadokumentování JPO provedla částečný úklid vozovky, pomohla SÚS a následně se na pokyn VZ vrátila zpět na základnu.

JSDH Nové Strašecí
CAS 30 - Vondra, Veselý, Chlum, Vostatek, Holas, Sammer
CAS 32 - Petráček, Štěpánek, Šnobl

JHZS Stochov
CAS 24 - směna C

© 2023 SDH Nové Strašecí    Kontakt | Sponzoři | Odkazy |