Facebook - SDH Nové Strašecí

Požáry

28. 6. 2012 – Nové Strašecí
odstranění nebezpečné látky
Zásah č. 11/2012

SDH Nové Strašecí

28. 6. 2012 – Nové Strašecí,rybník Fortna – odstranění nebezpečné látky

Dne 28. 6. 2012 byla jednotka SDH Nové Strašecí vyslána KOPIS Kladno k Technické pomoci do Nového Strašecí k rybníku Fortna. Jednotka vyjela s CAS 25 Škoda 706 v počtu 1+4. Po příjezdu na místo zásahu na místě Městská policie Nové Strašecí. Proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že vodní plochu rybníka pokryla souvislá vrstva řasy a hrozí udušení ryb. Velitelem zásahu rozhodnuto vytvoření jednoho proudu C od plovoucího čerpadla, kterým se bude řasa nasměrovávat ke břehu, kde bude následně sbírána. Dále vytvořeno savicové vedení se sacím košem od CAS 25 k čerpání a prokysličování vody a použita lafetová proudnice. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu

© 2023 SDH Nové Strašecí    Kontakt | Sponzoři | Odkazy |