Facebook - SDH Nové Strašecí

Požáry

17. 3. 2012 - Pochvalov
Požár nákladního automobilu
Zásah č. 6/2012

SDH Nové Strašecí

17. 3. 2012, Pochvalov – požár nákladního automobilu

Dne 17. 3. 2012 byla jednotka SDH Nové Strašecí vyslána KOPIS Kladno k požáru NA do obce Pochvalov. Jednotka vyjela s CAS 32 T 148 v počtu 1+2 a s CAS 30 Volvo v počtu 1+3. Po příjezdu na místo zásahu byl proveden průzkum, kterým byl zjištěn požár NA a střešní konstrukce.

VZ rozhodnuto o vytvoření průzkumné skupiny, která provede střídání zasahujících v půdních prostorech. Jednotka zasahovala již vytvořeným vysokotlakým proudem v IDP. Dále prováděno doplňování vody z CAS 32 T 148. Do půdního prostoru nasazena přetlaková ventilace a průzkum termokamerou. Lokalizace. Po odvětrání prostor byl proveden průzkum vnějšího pláště střešní konstrukce a následné ochlazení. Po závěrečném průzkumu objektu byly sbaleny technické prostředky a jednotka byla VZ vrácena zpět na stanici.

© 2023 SDH Nové Strašecí    Kontakt | Sponzoři | Odkazy |