Facebook - SDH Nové Strašecí

Požáry

20. 2. 2012 - Nové Strašecí
Požár dopravních prostředků
Zásah č. 5/2012

SDH Nové Strašecí

20. 2. 2012 – Nové Strašecí, Mšecká, areál LOSL – Požár dopravních prostředků

Dne 20. 2. 2012 byla jednotka SDH Nové Strašecí vyslána KOPIS Kladno k požáru NA do firmy LOSL Nové Strašecí. Jednotka vyjela s CAS 32 T 148 v počtu 1+1 a s CAS 30 Volvo 1+2. Po příjezdu na místo zásahu s CAS 32 T 148 byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o požár 2 NA s návěsem. U 1. NA zasažena kabina požárem ve 3. fázi hoření s intenzivním sáláním, díky kterému došlo k přeskoku požáru i na druhý NA - zasažena 1/2 kabiny a plachta návěsu. Jednotka vytvořila dopravní vedení 1 B s rozdělovačem a prvním proudem 2 C. Útok zaměřen na zabránění šíření požáru na 2. NA a zmírnění intenzity sálání. Na místě JHZS Stochov, která zasahovala dvěma vysokotlakými proudy s pěnou. Zásah jednotek v IDP. Od CAS 32 T 148 provedeno doplňování vody. Lokalizace. Na místě CAS 30 Volvo - zásah vysokotlakým proudem z boku areálu firmy. Přehodnocení situace v místě zásahu - zrušen C proud, zásah vysokotlakými proudy, z toho jeden po jednom dílu nastavovacího žebříku. Na místě vyšetřovatel ZPP. Jednotkou HZS Stochov nasazen přetlakový ventilátor. Prováděno ochlazování NA a odkrývání skrytých ohnisek. CAS 30 Volvo vráceno VZ na základnu. Likvidace. CAS 32 T 148 vráceno zpět na základnu.

Zasahující jednotky + technika:

  • JSDH Nové Strašecí - CAS 30 Volvo, CAS 32 Tatra 148
  • HZS Střed. kraje stanice Stochov - CAS 24 Scania
  • HZS Střed. kraje stanice Kladno – vyšetřovatel příčin vzniku požárů
© 2023 SDH Nové Strašecí    Kontakt | Sponzoři | Odkazy |