Facebook - SDH Nové Strašecí

Požáry

12. 9. 2011 - Silnice Nové Strašecí – Čelechovice
padlý strom
Zásah č. 20/2011

SDH Nové Strašecí

12. 9. 2011 - Silnice Nové Strašecí – Čelechovice, za STK, padlý strom

Dne 12. 9. 2011 vyjela jednotka na žádost KOIS Kladno s CAS 30 Volvo k technické pomoci – odstranění padlého stromu přes silnici N. Strašecí – Čelechovice za STK. Po příjezdu na místo zásahu proveden průzkum, zjištěn padlý strom přes silnici. Jednotka provedla jeho odstranění. Dále jednotka po celou dobu zásahu řídila provoz na pozemní komunikaci a po odstranění stromu provedla úklid vozovky. Po té se vrátila zpět na svoji základnu.

© 2023 SDH Nové Strašecí    Kontakt | Sponzoři | Odkazy |