Facebook - SDH Nové Strašecí

Požáry

12. 9. 2011 - N. Strašecí, Křivoklátská
požár, balíky slámy na poli
Zásah č. 23/2011

SDH Nové Strašecí

12. 9. 2011 - N. Strašecí, Křivoklátská – požár, balíky slámy na poli

Dne 12. 9. 2011 vyjela jednotka na žádost KOPIS Kladno k doutnajícímu balíku slámy v Novém Strašecí. Jednotka vyjela s CAS 32 Tatra 148. Po příjezdu na místo zásahu byl proveden průzkum, zjištěn požár 1 balíku. Na likvidaci požáru nasazen 1 útočný proud C. Na místě dále Městská policie Nové Strašecí. Jednotka provedla likvidaci požáru, rozebrání balíku pomocí ženijního nářadí a dohašení skrytých ohnisek. Po nahlášení likvidace požáru na KOPIS se jednotka vrátila zpět na základnu.

© 2023 SDH Nové Strašecí    Kontakt | Sponzoři | Odkazy |