Facebook - SDH Nové Strašecí

Požáry

12. 9. 2011 - Mšec – hráz u rybníka, padlý strom
padlý strom
Zásah č. 21/2011

SDH Nové Strašecí

12. 9. 2011 - Mšec – hráz u rybníka, padlý strom

Dne 12. 9. 2011 vyjela jednotka na žádost KOIS Kladno s CAS 30 Volvo k technické pomoci – odstranění padlého stromu přes silnici ve Mšeci , na hrázi u rybníka. Po příjezdu na místo zásahu proveden průzkum, zjištěna nalomená silná větev, která zasahuje do vozovky. Na místě zásahu POLICIE ČR. Ke stržení větve použit lanový naviják od CAS 30. Během zásahu se na místo dostavuje JSDH Řevničov. Jednotky pomocí motorové pily provedli rozřezání stromu. Dále jednotka po celou dobu zásahu řídila provoz na pozemní komunikaci a po odstranění stromu provedla úklid vozovky. Po té se vrátila zpět na svoji základnu. Během jízdy na základnu jednotka provedla monitoring silnice Mšec – Mšecké Žehrovice - Nové Strašecí.

© 2023 SDH Nové Strašecí    Kontakt | Sponzoři | Odkazy |