Facebook - SDH Nové Strašecí

Požáry

20. 8. 2011 - Silnice Nové Strašecí – Řevničov
padlý strom
Zásah č. 18/2011

SDH Nové Strašecí

20. 8. 2011 - Silnice Nové Strašecí – Řevničov, Před odbočkou na Bucek, padlý strom

Dne 20. 8. 2011 vyjela jednotka na žádost KOIS Kladno s CAS 30 Volvo k technické pomoci – odstranění padlého stromu přes silnici N. Strašecí - Řevničov. Po příjezdu na místo zásahu proveden průzkum, zjištěn padlý strom přes silnice. Jednotka provedla jeho odstranění pomocí motorové pily. Dále jednotka po celou dobu zásahu řídila provoz na pozemní komunikaci a po odstranění stromu provedla úklid vozovky. Po té se vrátila zpět na svoji základnu.

© 2023 SDH Nové Strašecí    Kontakt | Sponzoři | Odkazy |