Facebook - SDH Nové Strašecí

Požáry

4. 6. 2011 - Nové Strašecí,
požár travní porost podél náspu
Zásah č. 14/2011

SDH Nové Strašecí

4. 6. 2011 - Nové Strašecí, za nádražím ČD, požár travní porost podél náspu Praha – Rakovník

Dne 4. 6. 2011 vyjela jednotka na žádost KOPIS Kladno k požáru travního porostu podél železniční tratě v Novém Strašecí. Jednotka vyjela s CAS 25 Š 706 v počtu 1+2. Po příjezdu na místo zásahu byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o požár trávy o rozměru přibližně 50x50 m. Za jednotkou SDH následně přijíždí JHZS Stochov Nahlášení veliteli zásahu. Na likvidaci požáru nasazeny od CAS 25 dva útočné proudy C. Během zásahu dostává velitel informaci o dalším požáru, který se nachází několik metrů od současného místa zásahu. Na likvidaci požáru odjíždí jednotka HZS. V době likvidace požáru přijíždí na místo druhé vozidlo JSDH Nové Strašecí CAS 32 v počtu 1+1. Po doplnění hasební látky se vrací zpět na základnu. Vozidlo CAS 25 na příkaz velitele zásahu se po likvidaci a sbalení věcných prostředků vrací taktéž zpět na základnu.

© 2023 SDH Nové Strašecí    Kontakt | Sponzoři | Odkazy |