Facebook - SDH Nové Strašecí

Požáry

25. 9. 2010 - Ruda
Stochov - požár pole se vzrostlým obilím
Zásah č. 25/2010

SDH Nové Strašecí
Další fotografie

25. 9. 2010,17:30, Ruda – požár stohu s kulatými balíky

Dne 25. 9. 2010 byla jednotka SDH N.Strašecí vyslána KOPIS Kladno k požáru stohu k obci Ruda. Po příjezdu na místo zásahu byl zjištěn požár stohu, který byl z poloviny zasažen požárem. Na místě JHZS Stochov. Jednotka vytvořila od CAS 25 Š 706 dopravní vedení s rozdělovačem a od něj dva útočné proudy C v dýchací technice. Vozidlo CAS 32 T 148 provádělo kyvadlovou dopravu vody od čerpacího stanoviště, které bylo zřízeno v obci Ruda. Na další čerpací stanoviště, kterým byl hydrant za obcí byla nasazena technika CAS 30 Volvo. Z důvodu úpadku tlaku vody v obci bylo toto čerpací stanoviště později zrušeno a vozidlo přesunuto k prvnímu čerpacímu stanovišti, kde bylo provedeno nasvícení pracovního prostoru a na vodní ploch hasiči nasadily další plovoucí čerpadlo na plnění přijíždějících CAS. Jednotka prováděla až do nočních hodin hasební práce a kyvadlovou dopravu vody. V průběhu zásahu byly velitelem zásahu povolávány další jednotky z důvodu nedostatku hasební látky na požářišti.

    Zasahující PO + technika:
  • JSDH Nové Strašecí - CAS 32 Tatra 148, CAS 25 Škoda 706, CAS 30 Volvo
  • HZS Stochov - CAS 24 Scania
  • HZS Rakovník - CAS 24 Scania, CAS 30 Scania
  • JSDH Ruda - CAS 25 Škoda 706
  • JSDH Řevničov - CAS 32 Tatra 148, CAS 25 Škoda 706
  • JSDH Lány - CAS 32 Tatra 148
  • JSDH Rynholec – CAS 20 Tatra 815 Terrno, DA 8 Iveco
  • HZS Kladno – vyšetřovací automobil
© 2023 SDH Nové Strašecí    Kontakt | Sponzoři | Odkazy |