Facebook - SDH Nové Strašecí

Požáry

14. 9. 2010 - Mšec
Stochov - požár pole se vzrostlým obilím
Zásah č. 24/2010

SDH Nové Strašecí
Další fotografie

14. 9. 2010, 21.34, Mšec – požár sušárny chmele

Jednotka SDH Nové Strašecí byla dne 14. 9. 2010 povolána s technikou CAS 32 Tatra 148 v počtu 1+2, CAS 25 Škoda 706 v

počtu 1+3 a CAS 30 VOLVO v počtu 1+3 členů k požáru sušárny chmele v obci Mšec. Po příjezdu jednotky na místo zásahu byl požár ve třetí fázi hoření, proveden průzkum a spojení se s velitelem zásahu. Ten jednotku určil k roztažení jednoho vysokotlakého proudu od CAS 30 VOLVO a ochlazování domu a jeho přilehlých prostor, které se nacházely v blízkosti hořící sušárny a hrozilo jejich vznícení od létajících žhavých kusů a popela. Dále se jednotka pokusila o zprovoznění podzemního hydrantu, bohužel však neúspěšně. Družstvo s technikou CAS 32 Tatra 148 ihned započalo kyvadlovou dopravu vody, doplněna CAS 32 HZS Slaný a poté kyvadlová doprava vody od rybníka v obci. Družstvo s technikou CAS25 Škoda 706 provádělo taktéž kyvadlovou dopravu vody. Ve 23:37 hodin je vozidlo s osádkou ve zmenšeném počtu 1+2 odesláno OPIS Kladno zpět na základnu z důvodu zajištění požární bezpečnosti v Novém Strašecí a okolí. Ve 23:54 hodin žádá velitel JSDH o výjezd DA Ford Tranzit s osádkou 1+1 za účelem týlového zabezpečení jednotky.

Členové jednotky prováděli evakuaci zboží a majetku z objektu hořící sušárny, dále likvidovaly požár v dýchací technice z automobilového žebříku, prováděli střídání zasahujících u vodních proudů a rozebíraly ohořelé konstrukce za účelem dohašení skrytých ohnisek.

V 01:10 je na místě zásahu provedena redukce SaP. Na místě zásahu zůstává pouze z JSDH Nové Strašecí CAS 32 Tatra 148 s osádkou 1+3, která bude až do ranních hodin provádět kyvadlovou dopravu vody. Technika CAS 30 a DA Ford odeslány zpět na svoji základnu.

Návrat CAS 32 Tatra na základnu v 06:05 hodin

    Zasahující jednotky + technika:
  • JSDH Nové Strašecí – CAS 32 Tatra 148, CAS 25 Škoda 706, CAS 30 Volvo, DA Ford Tranzit
  • HZS Slaný – CAS 24 Tatra 815, CAS 32 tatra 815, AZ 30 Mercedes
  • HZS Rakovník - AZ 30 Mercedes
  • HZS Kladno - AZ 30 Renault Camiva/li>
  • JSDH Řevničov - CAS 32 Tatra 148, CAS 25 Škoda 706
  • JSDH Srbeč - CAS 25 Škoda 706, Avia 30 DVS 12
  • JSDH Mšec - CAS 32 Tatra 138
  • JSDH Třtice – 2 x CAS 25 Škoda 706
© 2023 SDH Nové Strašecí    Kontakt | Sponzoři | Odkazy |