Facebook - SDH Nové Strašecí

Požáry

28. 6. 2010 - Nové Strašecí
parkoviště – odstranění ropného produktu
Zásah č. 10/2010

SDH Nové Strašecí

28. 6. 2010, 20:38 - Nové Strašecí, Na spravedlnosti, parkoviště – odstranění ropného produktu

Dne 28.6. 2010 bylo jednotce oznámeno MěP, že v ulici u hřbitova v Novém Strašecí unikají pohonné hmoty ze zaparkovaného nákladního automobilu. Jednotka událost nahlásila pomocí vozidlové radiostanice na operační středisko a na událost vyjela s technikou CAS 36 Volvo v počtu 1+2. Po příjezdu ne místo zásahu proveden průzkum, kterým byl zjištěn únik motorové nafty z nádrže NA. Skvrna o rozměrech 2m2 zasypána pomocí sypkého sorbentu ECO – DRY. Na místě jednotka spolupracovala s HZS Stochov.

Jednotka PO + Technika:

  • JSDH N.Strašecí - CAS 36 Volvo
  • HZS Stochov - CAS 24 Scania
© 2023 SDH Nové Strašecí    Kontakt | Sponzoři | Odkazy |