Facebook - SDH Nové Strašecí

Požáry

12. 6. 2010 - Nové Strašecí
Tovární ulice – záchrana osob po výbuchu plynu
Zásah č. 9/2010

SDH Nové Strašecí

12. 6. 2010, 16:02 – Nové Strašecí, Tovární ulice – záchrana osob po výbuchu plynu

Jednotka SDH Nové Strašecí byla dne 12. 6. 2010 povolána KOPIS s technikou CAS 32 Tatra 148 v počtu 1+1 a CAS 30 Volvo FL6 v počtu 1+5 k nahlášené události do bývalého areálu Hamira v Novém Strašecí. Jednalo se o záchranu osob po výbuch plynu. Po příjezdu jednotky na místo události společně s jednotkou HZS ze stanice Stochov, byl velitelem zásahu proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že ve dvoupodlažní budově nastal výbuch plynu s následným požárem, který uvěznil několik osob. Velitelem zásahu bylo rozhodnuto, vytvoření třech průzkumných skupin, které mají za úkol vyhledat v objektu zraněné osoby a jejich vyvedení a předání k ošetření. V objektu vypnut elektrický proud a zavřeny přívody plynu a vody. Jelikož byl objekt silně zakouřen, byly na odvětrání použity přetlakové ventilátory. Během zásahu byly z objektu vyneseny tři propanbutanové lahve, které byly na volném prostranství ochlazovány. V průběhu zásahu si velitel zásahu žádá posilovou jednotku SDH Rynholec, která po svém příjezdu vytvořila další průzkumnou skupinu. Na místě dále Městská policie Nové Strašecí, která měla na starosti udržení pořádku na místě zásahu a Posttraumatický tým. K ošetřování zraněných byl určen zdravotník JSDH.

Zasahující jednotky z objektu evakuovaly celkem sedm osob. Jelikož některé osoby byly zavaleny sutinami jednalo se převážně o zranění končetin – zlomeniny, zranění páteře, tržné rány nebo nadýchání se kouře z hoření. U osob, kterým se podařilo opustit objekt před příjezdem složek IZS se jednalo o utrpění šoku s lehkými zraněními. Všem zraněným nabídl pomoc Posttraumatický tým.

Toto cvičení prověřilo činnost složek IZS při řešení události s výskytem více zraněných osob a dále se prověřila Taktika zásahu.

© 2023 SDH Nové Strašecí    Kontakt | Sponzoři | Odkazy |