Facebook - SDH Nové Strašecí

Požáry

27. února 2010 - Školení zaměřené na třídění zraněných osob

SDH Nové Strašecí

Dne 27. 2. 2010 se v prostorách Městského úřadu v Novém Strašecí konalo školení, které bylo zaměřeno na třídění zraněných osob při neštěstích a haváriích. Na tomto školení přednášeli lékaři ze záchranné služby v Rakovníku. Tohoto školení se kromě naší jednotky účastnila také MěP Nové Strašecí, JSDH Rynholec a HZS Stochov.

© 2020 SDH Nové Strašecí    Kontakt | Sponzoři | Odkazy |