Facebook - SDH Nové Strašecí

Požáry

14. března - Školení strojníků Jednotek sboru dobrovolných hasičů

SDH Nové Strašecí
Další fotografie

Jako každoročně probíhala v rekreačním středisku na Ludmile v Roztokách odborná příprava strojníků Jednotek požární ochrany okresu Rakovník. Za JSDH Nové Strašecí se tohoto školení účastnil Václav Houda, Rostislav Svoboda, Martin Korb, Martin Petráček a Josef Kořán. Školení se skládalo ze dvou částí. Nejprve se jednalo o část teoretickou. Zde se probirala bezpečná jízda k zásahu, označování cisternových automobilových stříkaček a druhy zásahových automobilů. V praktické části se strojníci učili obsluhovat motorovou stříkačku PS 12 a vozidla CAS 25. Dále sestavovat přívodní savicové vedení a nasátí vody z přírodního vodního zdroje. Následovala prohlídka hasičské techniky.

© 2020 SDH Nové Strašecí    Kontakt | Sponzoři | Odkazy |