Facebook - SDH Nové Strašecí

Požáry

23. 3. 2007 - Školení strojníků pro okres Rakovník

SDH Nové Strašecí

Dne 23.3.2007 pořádal HZS Kladno – stanice Rakovník pravidelné školení strojníků pro okres Rakovník. Za JPO Nové Strašecí byli účastni Josef Kořán, Václav Houda ml., Martin Korb, Rostislav Svoboda, Jan Beránek. Podobně jako před dvěma týdny velitelé jednotek, tak i strojníci se ve stanoveném rozsahu se mimo jiné věnovali legislativě požární ochrany, pořadové přípravě, vázací technice apod.

© 2020 SDH Nové Strašecí    Kontakt | Sponzoři | Odkazy |