Facebook - SDH Nové Strašecí

Požáry

9.-11. 3. 2007 - Školení velitelů jednotek JPO a velitelů družstev JPO

SDH Nové Strašecí
Další fotografie

Ve dnech 9. 3. 2007 – 11. 3. 2007 pořádal HZS Kladno – stanice Rakovník pravidelné školení velitelů jednotek JPO a velitelů družstev JPO pro okres Rakovník.

Za JPO Nové Strašecí byli účastni Tomáš Novák, Antonín Librcajt, Josef Kořán a Zbyněk Polívka. Ve stanoveném rozsahu se mimo jiné účastníci věnovali legislativě požární ochrany, práci s radiostanicemi, pořadové přípravě apod.

© 2020 SDH Nové Strašecí    Kontakt | Sponzoři | Odkazy |