Facebook - SDH Nové Strašecí

Požáry

2. 6. 2006 - Školení výjezdové jednotky Amálie

SDH Nové Strašecí
SDH Nové Strašecí
Další fotografie

První červnový víkend 2006 pořádal sbor na Amálii školení členů Jednotky požární ochrany (JPO). Velitel JPO Tomáš Novák proškolil členy v několika tématech. Nejdříve to byl bojový a cvičební řád JPO, chemicko-technická služba, jízda k zásahu, spojení u zásahu a vyhlašování požárního poplachu.

Dále bylo provedeno školení členů pro obsluhu CAS 32, CAS 25, plovoucího a kalového čerpadla, požární stříkačky PS – 8 a motorové pily. Proběhlo také cvičení v dýchací technice, práce s nízkotlakými vaky. Přednášky v poskytnutí první pomoci provedl Radek Štekl. Ukázkou zásahové techniky přispěli i členové profesionální jednotky z Rakovníka, kteří přijeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 Scania a k tomuto vozidlu provedli odborný výklad. Přítomní si také zasoutěžili v požárním útoku.

© 2020 SDH Nové Strašecí    Kontakt | Sponzoři | Odkazy |