Facebook - SDH Nové Strašecí

Požáry

květen 2006 - Školení strojníků

SDH Nové Strašecí

Strojníci JPO se účastnili strojnického kurz, který se konal v Roztokách u Křivoklátu. Zde se probírala požární technika, druhy čerpadel, chování zasahujících hasičů u zásahu a cesta k zásahu. Dále účastnící shlédli videofilm o doplňování letadel a vrtulníků hasební vodou.

© 2020 SDH Nové Strašecí    Kontakt | Sponzoři | Odkazy |